Vad är MAC.LU.SE?

Klientplattformen MAC.LU.SE är baserad på macOS.
Den är universitetsgemensam, modern, säker och användarvänlig. Systemet hanterar Mac-datorer (köpta via upphandlade LU avtal) genom att ha en anslutning till en central server som tillhandahåller automatiska uppdateringar och en självserviceportal (Self Service) med många valfria appar.

Video­guider
FAQ

Program

Program installeras via en självservice­portal som heter Self Service som finns under Applications. Saknas någon program­vara i program­portalen ovan, kan önske­mål skickas till servicedesk@lu.se.

Self Service
Denna program­portal och dess innehåll hanteras av Lunds universitet. Här finns program som ex. SPSS, EndNote, Adobe, Webbläsare m.m. Listan fylls på utefter önskemål.

App Store
Denna programportal och dess innehåll hanteras av Apple. Här finns program som ex. Microsoft Remote Desktop, Evernote och Final Cut Pro.

Backup

Programmet Sync används för att du skall få backup på dina dokument och filer samt kunna komma åt dina dokument från flera olika datorer.

 • De mappar som får backup är följande:
 • Home
 • Documents
 • Desktop
 • Library

När ett dokument sparas i en av dessa mappar synk­ron­iseras det till en server på LU. Om man är inloggad på ytter­ligare datorer kommer det inom kort synas på dessa enheter.

Uppdateringar

Uppdateringar av program och Operativsystem sker centralt efter att tester genomförts.

NYTT! För att öka IT-säkerheten kommer det från och med den 5 december 2022 att införas en maxgräns på 14 dagar för hur länge det går att skjuta upp en uppdatering i Lunds universitets hanterade klientlösningar.

Video­guider

FAQ

 • Pålitlighet:
  Din enhet kommer snabbt att få mjukvaruuppdateringar och korrigeringar med liten eller ingen interaktion från din sida.
  Tidseffektivitet:
  Du kommer att öka din produktivitet när implementerings- och uppdateringsprocesser körs i bakgrunden, vilket frigör mer tid för undervisning, forskning och hantering.
  Flexibilitet:
  Du kan välja när och var du vill installera ny programvara eller göra uppdateringar på din enhet genom självbetjäningsportaler.
  Säkerhet:
  Med IT hanterar säkerheten på din dator så att du inte behöver. Du kan vara säker på att uppdateringar, säkerhetsinställningar och brandväggar är väl underhållna.
  Regelverk:
  Din dator kommer alltid att uppfylla lagar som reglerar forsknings- eller studentdata på universitetsdatorer.
 • Du loggar in med din användaridentitet från Lucat.

  Exempel:
  med-yyy eller aa1234bb (UTAN ”@lu.se” på slutet).

  OBS! Vid första inloggningstillfället krävs det att datorn är ansluten till LU-nät via kabel.

 • Kom igång med Outlook genom att starta programmet via Applications och följ anvisningarna.
  Mer detaljerad guide finns här: Konfigurera Outlook för Mac
 • Detaljerad guide finns här: Konfigurera VPN
 • LU:s gemensamma lagring

  Tjänsterna beställer du genom Med IT.
  Samarbetsmapp (S:)
  Lagringsytan ”samarbetsmapp” kan du använda om du behöver någonstans att lagra gemensamma dokument som inte är av känslig natur. Om säker lagring krävs, finns tjänsten LUSEC som är byggd för att hantera lagring av känslig data.
  Organisationsmapp (L:)
  Lagringsytan ”organisationsmapp” kan du använda om du behöver en mapp för organisationsgemensamma dokument som inte är av känslig natur. Om säker lagring krävs, finns tjänsten LUSEC som är byggd för att hantera lagring av känslig data.
  Forskningsprojektmappar (R:)
  Lagringsytan ”forskningsprojektmapp” kan du som forskare använda om du behöver någonstans att lagra din forskningsdata som inte är av känslig natur. Om säker lagring krävs, finns tjänsten LUSEC som är byggd för att hantera lagring av känslig forskningsdata, t ex patientdata.
 • Self Service är ett program som finns installerat på Mac-datorer som hanteras av Med IT (det vill säga Mac-datorer med klientplattformen MAC.LU.SE). Genom Self Service får du tillgång till program som tex. SPSS, EndNote, Adobe, Webbläsare m.m.

  Self Service är ett komplement till App Store. Innehållet i Self Service hanteras av Lunds universitet. Det är även genom Self Service som uppdateringar av program och MacOS sker.

 • Öppna Self Service som du når via ikonen i dockan (eller gå till Programmappen och bläddra ner till Self Service).

  När du öppnat Self Service ser du vilka applikationer som finns tillgängliga för din dator. Klicka på Install vid önskad applikation för att installera den.

 • Du kan logga in med ditt Apple ID i App Store och under Systeminställningar på MAC.LU.SE.

  Det är viktigt att du INTE aktiverar Find My Mac eller iCloud Drive. Motsvarande funktioner finns inbyggt i MAC.LU.SE.

 • * Observera att vissa av applikationerna i listan ej är synliga i Self Service då det krävs licens etc.

  Antal applikationer: 0